Slovenský pavilón

Slovenský trojpodlažný pavilón s plochou vyše 2000 m2 nájdu návštevníci v srdci tematickej zóny Mobilita.

EXPOZÍCIA

Slovensko sa predstaví
na najväčšej svetovej výstave Expo 2020 Dubai

Hlavná téma výstavy „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ („Connecting Minds, Creating the Future“) je symbolom inovácie a progresu.

V nadväznosti na hlavnú myšlienku boli vytvorené tri subtémy „Príležitosť“, „Mobilita“ a „Udržateľnosť“, ktoré umožňujú jednotlivým krajinám prezentovať svoj príbeh prostredníctvom danej témy a podporovať synergický efekt pri vzniku inšpirujúcich partnerstiev, progresívnych myšlienok a kreatívnej globálnej spolupráce.

Subtémy poukazujú na kritický stav dnešnej doby a jej potreby, ako aj vytvárajú priestor pre globálny dialóg a nové myšlienky. 

Slovensko má historicky mnoho zásluh na pokroku v oblasti mobility. Teraz máme jedinečnú príležitosť odprezentovať našu krajinu na najväčšej svetovej výstave Expo 2020 Dubai v rámci tématickej zóny MOBILITA.

Slovenskí podnikatelia tak môžu prostredníctvom unikátnej globálnej platformy a exkluzívnych prezentačných kanálov zviditeľniť svoje špičkové firmy. Našim cieľom je predstaviť Slovensko ako modernú krajinu, ktorá je atraktívna nielen svojimi tradíciami, ale aj inovatívnymi vynálezmi a kvalitnými ľuďmi, ktorí sa dokážu presadiť medzi technologicky vyspelými krajinami vo svete.

Leitmotívom slovenskej expozície je Pohyb budúcnosti: vodík, letectvo a vesmír“.

Motív pohybu budúcnosti sa v slovenskom pavilóne prepája s kreatívnym konceptom CESTY.

Sú to všetky tie cesty a príbehy, ktoré sú za nimi. Cesta zo zeme do vzduchu a vesmíru, cesta od tradícií k inovatívnym technológiám. Cesta z histórie cez totalitu až k demokracii.

A napokon aj cesta za inováciami a čistejším životným prostredím potvrdená aj príbehom prezidentky. Poďme svetu ukázať všetky tieto cesty, všetky tieto silné príbehy.

PSP_1164
Slovenský pavilón na Expo 2020 Dubai

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Koncept: Absurd studio – Ivan Kulifaj
Architektonická štúdia – Sieberttalaš – Matej Siebert, Roman Talaš

Koncepcia
Hlavným motívom témy Expo 2002 Dubai je pohyb budúcnosti. Koncepcia výstavy sa drží tejto témy a prináša spôsoby dopravy budúcnosti vytvorené na Slovensku. Návrh riešenia pavilónu vytvára dynamické a zároveň vizuálne neutrálne prostredie, ktoré je permanentne modifikované dátami na TV a projektormi. Technológiami zobrazovaný obsah dokáže v okamihu zmeniť atmosféru priestoru a svojou neohraničenosťou ponúka neobmedzené možnosti v tvorbe priestoru a prezentovaní produktov. Bezdotyková expozícia, ktorá prináša až holografické efekty v závoji hmlistej atmosféry a virtuálne vygenerovaných priestorov, vytvára zážitok cestovania v čase a v priestore. Organické tvary, nezadefinované miestnosti s polopriesvitnými prvkami ukazujú, že všetko je možné už teraz.

Koncept pavilónu Slovenskej Republiky zároveň popisuje zásadne rýchly vývoj a technologický rast za posledné roky hlavne v sektore mobility, dopravy budúcnosti. Od poľnohospodárskej krajiny až po štát, ktorý má vedcov, vývojárov a technológie po celom svete v tímoch a projektoch, ktoré posúvajú ľudské poznanie za hranice.

Minimalistickým, dynamický a čistým dizajnom návrh reflektuje precíznosť a priestor pre nekonečne veľa možností, ktoré vyjadrujú svetlo, projekčné technológie na rôznych úrovniach či vodná nádrž. Reakcia na autonómne technológie a interaktivitu s užívateľom ako aj hygienickosť dnešnej doby pretavuje možnosť ovládania technológií bez dotyku.

Návštevník sa stáva spolutvorcom a editorom obsahu, ktorý je prezentovaný a vytvára interakciu pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Z obyčajnej prezentácie sa stáva tvarovateľný obsah, ktorý posúva hranice a prenos informácií.

Architektonický návrh pavilónu

CIELE

Cieľom slovenskej expozície je vytvorenie príťažlivého priestoru pre prestížnu prezentáciu Slovenska a pre nadväzovanie vzťahov s jednotlivými návštevníkmi, krajinami, ako aj obchodnými partnermi. Účasť slovenských podnikateľských subjektov zastrešuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO.

EXPO je unikátnou globálnou platformou, ktorá je príležitosťou pre akceleráciu našej ekonomiky, pre rast podnikateľských príležitostí, ako aj reštart slovenského cestovného ruchu a môže slúžiť ako impulz na rozpohybovanie celého segmentu HORECA a prekonanie dopadov pandemického obdobia.

SLOVAKIA TRAVEL

Svetová výstava EXPO je dôležitým podujatím, kde je prezentácia krajiny vždy nosnou témou, a preto je SLOVAKIA TRAVEL prirodzenou súčasťou tohto medzinárodného podujatia, na ktorom sa zúčastní 192 krajín z celého sveta.

Cieľom SLOVAKIA TRAVEL je odprezentovať Slovensko ako atraktívnu a modernú destináciu, pomôcť cestovnému ruchu, hotelom, aquaparkom a ďalším inštitúciám prežiť ťažké pandemické obdobie a vrátiť zahraničných turistov na Slovensko. Pôjde pritom o prezentáciu na trhu, kde je silná tradícia a historický vzťah ku kúpeľníctvu.

SLOVAKIA TRAVEL preto téme kúpeľníctva prispôsobí „Národný týždeň“, aj tematický týždeň „Zdravie a wellness“. Ambíciou je odprezentovať Slovensko ako krajinu obdarenú nesmiernym podzemným bohatstvom v podobe početných minerálnych prameňov.

Okrem kúpeľníctva a termálnych prameňov chce SLOVAKIA TRAVEL prezentovať aj národné parky, výber z unikátnych ekotopov a prírodného bohatstva, národné kultúrne pamiatky UNESCO, jaskyne, veľhory, hrady a zámky i mestá ako Bratislava, Košice, Banská Štiavnica, Kremnica, Levoča a ďalšie.

Pri prezentácii bude využívať najmodernejšie technológie a týmto témam prispôsobí aj obsah premietaný́ na veľkoplošnej 360 stupňovej obrazovke v rozlíšení 4K.

Slovakia travel

HLAVNÁ TÉMA SLOVENSKÉHO PAVILÓNU

Hlavnou témou slovenskej expozície bude v súlade s témou mobility

„POHYB BUDÚCNOSTI: VODÍK, LETECTVO A VESMÍR“

(Motion of the Future: Cutting-Edge Hydrogen and Aerospace Technologies Taking Green Mobility Beyond Horizons).

Obsahový koncept slovenskej expozície je zameraný na predstavenie inovatívnych a sofistikovaných technológií v rôznych segmentoch mobility s dôrazom na: technológie vodíkového pohonu ako paliva budúcnosti, technológie v leteckom sektore, technológie vo vesmírnom sektore.

HLAVNÉ EXPONÁTY

Hlavnými exponátmi slovenského pavilónu budú vodíkové auto MH2, vesmírne mobilné roboty Androver I a II a VRM simulátor.

Hlavné exponáty

SLOVENSKÉ UMENIE NA EXPO 2020 DUBAI

JARO VARGA

Nevieme, že vieme

„Príroda je ako text, do ktorého generácie všetkých bytostí zapisujú svoju víziu,“ píše Varga vo vete, ktorá pomáha rámcovať celé dielo. Vargov proces je hlboko osobný, odráža jeho vlastný boj s krehkosťou prírody a ekologickú víziu siete prepojení, „morfických rezonancií“ prostredníctvom komplexných „morfogenetických polí“. Je tu prítomná snaha zaznamenať plynutie zážitkov, intuitívne spojenie s plávajúcimi impulzmi prírody a mentálne obmedzenia dané vzdelaním a výchovou. Umenie sa tu dotýka aj akordu oveľa širšieho sveta, kolektívnych obáv, túžob, nádejí a úzkostí o budúcnosť ľudstva a širších prepojení do inej ako ľudskej siete života, ktoré naznačujú novú ekologickú víziu. Budúcnosť, ktorej čelíme, sa pred nami vznáša, mení sa a rozostruje, je desivá a súčasne krásna. Tiene na mysli naznačujú hrôzostrašný horizont na okraji nášho vedomia. Alebo možno katastrofa už nastala, pre Winnicotta (1974) je strach zo zrútenia strachom zo zrútenia, ktoré už nastalo („strach je len spomienka v budúcom čase“).

(z knihy Medzi umením, mysľou a prírodou, ekopsychoanalytické úvahy o knihe Jaro Varga „Nevieme, že vieme“, Joseph Dodds)

IMG_1298

MONIKA PASCOE MIKYŠKOVÁ

Stratené záhrady

Monika Pascoe Mikyšková v poslednom období rozvíja tému prírody v širokom spektre námetov, od buniek až po krajinomaľbu. Prostredníctvom tejto zdanlivo nekonfliktnej témy kriticky skúma spôsoby, akými vnímame svet a máme k nemu vzťah.

PSP_4965

SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA

Reštaurácia v Slovenskom pavilóne, ktorej koncept sa odvíja od jednej z najúspešnejších osobností so slovenskými koreňmi – umelca Andyho Warhola, je od svojho otvorenia na Expo 2020 Dubai mimoriadne obľúbená. O menu sa postarali známi šéfkuchári pôsobiaci na Slovensku Martin Zahumensky a Jaroslav Židek. Vo svojom koncepte pracujú s tradičnými surovinami, no v inovatívnych variáciách. A samozrejme, chýbať nemôžu ani halušky.

Partneri

Prihláste sa na odber noviniek z Expo 2020 Dubai
Odoberať
Secured By miniOrange